Vojenské zpravodajství (VZ) je jednotnou ozbrojenou zpravodajskou službou České republiky (ČR). Základním úkolem VZ je získávat, shromažďovat a vyhodnocovat informace důležité pro obranu ČR. VZ integruje jak rozvědnou, tak kontrarozvědnou činnost, soustřeďuje se na informace o záměrech a činnostech ohrožujících utajované skutečnosti a namířených proti zabezpečování obrany ČR.

Monitoruje také aktivity cizích zpravodajských služeb v oblasti obrany. Od roku 2015 je VZ garantem kybernetické obrany ČR, za tímto účelem buduje Národní centrum kybernetických operací. Na základě závazku vůči Severoatlantické alianci vzniká též ve struktuře VZ satelitní centrum SATCEN ČR.

Hledáme:

VZ ČR je velmi specifickou organizací integrující široké spektrum odborníků napříč obory. Většina našich zaměstnanců je přijímána do služebního poměru podle zák. č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Existují u nás však i profese v pracovněprávním poměru.

Do našeho týmu uvítáme každého, kdo:
se ztotožňuje s našimi hodnotami;
nám pomůže naplňovat naše cíle a vlastní poslání;
má primárně vysokoškolské či středoškolské vzdělání;
má chuť pracovat a je ochoten přijímat nové věci – i výzvy.

Požadujeme:

Základní informace naleznete na webu: https://www.vzcr.cz/kariera

Nabízíme:

Co Vám nabízíme?
atraktivní zaměstnání
možnost náborového příspěvku
zajímavé platové ohodnocení
štědré benefity
pro vybrané studenty stipendia
další profesní vzdělávání
možnost flexibilního rozvržení pracovní doby
možnost cestovat či působit v zahraničí

Průběh výběrového řízení:

Základní informace naleznete na webu: https://www.vzcr.cz/kariera

Hledáš kariéru v rámci vojenského zpravodajství?