Kalendář: Kariéra, praxe a stáže

Patříme mezi průkopníky nových trendů ve středoevropském regionu a řadíme se mezi významná evropská energetická uskupení.

Díky našim dlouholetým zkušenostem a pestrému portfoliu jsme schopni nabízet pracovní místa napříč různými obory. Naše dominantní postavení na trhu z nás dělá dlouhodobě jednoho z nejstabilnějších zaměstnavatelů v České republice.

Jsme energetickým koncernem a náš předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla, obchod a prodej v oblasti zemního plynu a těžba. Naše výrobní portfolio tvoří jaderné, uhelné, plynové, vodní a další obnovitelné zdroje. Zajišťujeme rozsáhlou obnovu, modernizaci a rozvoj výrobního portfolia a také modernizaci a rozvoj distribučních sítí. Působíme v oblasti střední a jihovýchodní Evropy. Naše centrála se nachází v České republice. Vlastníme nebo spoluvlastníme také výrobní či distribuční aktiva například v Polsku, v Německu a na Slovensku. Řídíme se přísnými etickými standardy, chováme se odpovědně k zaměstnancům, společnosti a životnímu prostředí. Hlásíme se k principům trvale udržitelného rozvoje, podporujeme energetickou úspornost, prosazujeme nové technologie a vytváříme prostředí pro profesní růst zaměstnanců.Pružně reagujeme na nové trendy v energetice. Vstupujeme do nových oblastí podnikání a nabízíme zákazníkům inovativní produkty a služby šité na míru. Máme více než 32 tisíc zaměstnanců. Naše firemní kultura je orientována na bezpečnost, stálý růst vnitřní efektivity a hodnoty Skupiny ČEZ.

Aktuální nabídka pozic na portále iKariera.cz