Začátek pro přijímací zkoušky – mg TPANT, mg TPAT, mg MMD, prezenční forma; mg AM prezenční a kombinovaná forma

Kalendář
FMK
Datum
01.06.2024
Autor
Jiří Čepela